2017 

NNCOLD fagseminar  - Trondheim - 13-14. november 2017 - det kommer straks mer informasjon og påmelding til fagseminaret.

2018

85th Annual Meeting of International Comission on Large Dams

ICOLD 2018 26th Congress – 86th Annual Meeting 1 -7.7.2018, Vienna

https://icoldaustria2018.com

Viktig info: klikk her

Tidligere arrangement: