2012 - Norsk dambygging internasjonalt

NNCOLDs årlige fagseminar ble avholdt 15. november på Gardermoen.

Med årets fagseminar ønsket NNCOLD å rette søkelyset mot den kommende ICOLD-kongressen i Stavanger i 2015, samt å presentere noen av de spennende internasjonale prosjektene som den norske dam- og vannkraftbransjen er involvert i. I tillegg ble Jørpeland kraft presentert som årets vinner av hedersprisen Damkrona. Klikk på lenkene under for å se foredragene frå fagseminaret.

Program

ICOLDs årsmøte og kongress til Norge i 2015

(Bjørn Honningsvåg, President i NNCOLD)

Betydningen av å markere seg på ICOLDs årsmøte og kongress i 2015

(Helge Saxegaard, Veidekke)

Høydepunkter fra ICOLDs årsmøte og kongress i Kyoto

(Hilde Marie Kjellesvig, Sweco)

Utfordringer og erfaringer ved planlegging og bygging av Cetin dam i Tyrkia

(Fredrik Grøner, Statkraft)

Prosjekter i Peru og Albania

(Per Magnus Johansen, Norconsult)

Damprosjekter i Canada og Brasil

(Helge Saxegaaard, Veidekke)

Damsikkerhet og beredskap ved et av verdens største magasiner i Ghana

(Stig Arne Strokkenes, Multiconsult)

Sammenligning mellom norske og utenlandske krav

(Lars Ødegård, SN Power)

ICHs bidrag til internasjonal kompetansebygging innen vannkraft

(Carole Rosenlund, ICH)

Ny bulleteng fra Committee on Hydropower

(Leif Lia, NTNU)

Masteroppgaver ved NTNU 2012/2013 Del I

Masteroppgaver ved NTNU 2012/2013 Del II

Utdeling av hedersprisen Damkrona

(Thomas Konow, Juryformann)

Presentasjon av prisvinneren Jørpeland kraft