Damkrona

Damkrona - NNCOLDs hederspris

Damkrona er NNCOLDs hederspris, etablert for å fremme landskapsmessige, miljømessige og teknisk gode løsninger ved anlegg i regulerte vassdrag.

Det anvendes store ressurser for å få gode løsninger i forbindelse med nybygging og rehabilitering av dammer og andre vassdragsanlegg. Et viktig formål med Damkrona er å synliggjøre dette arbeidet.

Prisen deles ut under NNCOLDs fagseminar.

Vi ønsker nå forslag til kandidater for årets utdeling av Damkrona. Forslaget bør inneholde følgende:

  • beskrivelse av anlegget og dets beliggenhet
  • bilder av anlegget
  • begrunnelse for forslag knyttet til anleggets estetiske kvaliteter, landskapsmessige gode tilpasning til omgivelsene, innovative og ingeniørmessig gode løsninger - eller en kombinasjon av disse - i henhold til Damkronas statutter

Juryen ønsker at forslag og nominasjoner tilsendes per epost til Jan Henning L'Abee-Lund (jurysekretær, lbl@nve.no) eller Thomas Konow (juryformann, thk@olavolsen.no). Frist for nominasjon er 1. juni.

For mer informasjon, se Damkronas statutter.

Damkrona 2016

Damkrona 2017