Dam Sønstevann ruver i det relativt åpne landskapet. Den fremstår etter rehabilitering som et solid byggverk som til tross for størrelse harmoniserer de omkringliggende landskapsformene. Steinbruddet er arrondert og vil over tid «gli» naturlig inn i området. FoU-prosjektet om villrein har skaffet oss uvurderlig kunnskap om hvordan villreinen oppfatter anleggsarbeid. FoU prosjektet viser at sprenging og ordinær anleggsdrift ikke påvirker villreinens beiteatferd. Tiltakene viser meget gode estetiske og landskapsmessige kvaliteter, samtidig som sikkerheten ved anlegget er hevet. Dette er i hovedtrekk begrunnelsen for at dam Sønstevatn mottar hedersprisen ”Damkrona” i 2015.