ICOLDs web-side

International Commission on Large Dams (ICOLD)

Som bedriftsmedlem av NNCOLD vil du få tilgang til informasjon og gratis publikasjoner via ICOLDs nettsider. For nedlasting av bulletins eller dersom du ønsker en bulletin tilsendt, kontakt NNCOLDs sekretær.

Web-sidene til International Commission on Large Dams (ICOLD) finner du her

Følg lenkene for å lese ICOLDs statutter og by-laws.