Kandidater til Damkrona 2016

NNCOLD ønsker å få tilsendt forslag om kandidater for hedersprisen Damkrona 2016. Frist for innsendingen er 1. juni.

Damkrona er en hederspris som er etablert for å fremme landskapsmessige, miljømessige og teknisk gode løsninger ved anlegg i regulerte vassdrag. Det benyttes store resurser for å få gode løsninger i forbindelse med nybygging og utbedring av dammer og andre vassdragsanlegg i Norge. Et viktig formål med prisen er å synliggjøre dette arbeidet.

Prisen deles ut av NNCOLD, og tildeling skjer normalt på NNCOLDs fagseminar. Tidligere prisvinnere er dam Stolsvatn (2010), Telemarkskanalen (2011), Kraftverksanelgg i Jørpelandsvassdraget (2012), Bjørndalsdammene (2013), Grorudparken (2014) og dam Sønstevatn (2015).

Vi ønsker nå forslag på kandidater for Damkrona 2016. Forslag må inneholde følgende:

Beskrivelse av anlegget og beliggenhet

  • Bilder av anlegget
  • Begrunnelse for forslag knyttet til én eller flere av følgende kvaliteter:
  • landskapsmessige forhold
  • miljømessige forhold
  • teknisk løsning

Forslag sendes til juryens sekretær, Jan Henning L’Abée-Lund (e-post lbl@nve.no) innen 1. juni 2016.

Eventuelle spørsmål kan rettes til juryens medlemmer som er Jan Henning L’Abée-Lund (sekretær, tlf. 22 95 90 76), Thomas Konow (formann, tlf. 454 01 617), Hilde Bruheim Johnsborg (tlf. 959 35 838) og Vahid Afsari-Rad (tlf: 911 28 353).