2017 - Risikoanalyser

2016 - Overvåking og beredskap

2014 - Fyllingsdammer og diverse

2013 - Betongdammer

2012 - Norsk dambygging internasjonalt

2011 - Flomavledning

2010 - Instrumentering og overvåking av dammer

2009 - Beredskap og diverse

2008 - Rehabilitering av dammer

2007 - Alkalireaksjoner i betongdammer og beredskapsmessig sikring

2006 - Flom og damsikkerhet

2005 - Dambygging på Island

2004 - Rehabilitering og forsterkning av fyllingsdammer

2003 - Ekstreme belastninger og ulykkeshendelser på dammer