NNCOLD fagseminar 2014:

12-13. november på NTNU/IVM, Trondheim

Med årets fagseminar ønsket NNCOLD å rette fokus mot den kommende ICOLD-kongressen i Stavanger i juni neste år. Fagseminaret hadde derfor samme hovedtemaer som den kommende ICOLD-kongressen:

Q96: Innovasjon og utnyttelse av dammer og magasiner

Q97: Flomløp

Q98: Fyllingsdammer og slamdammer

Q99: Oppgradering og ombygging av eksisterende dammer

Fagseminarer ble holdt ved NTNU v/Institutt for vann og miljø (IVM) torsdag 13. november, med en omvisning på vassdragslaboratoriet kvelden før.

Masterstudentene ved NTNU/IVM 2014/2015

Presentasjonene til Tor Haakon Bakken, Priska Hiller og Thomas Konow er ikke publisert, da det er sendt inn artikler om samme tema til ICOLD-kongressen i Stavanger 2015.

Vinnerne av Damkrona 2014 for Grorudparken: VAV Oslo kommune, Braathen landskap AS, LINK landskap AS, Multiconsult as, ÅF Lighting