NNCOLDs fagseminar 2016

Overvåking, revurdering og beredskap

14-15. november, Institutt for vann og miljø, Trondheim og Scandic Lerkendal kursrom

14. november kl 16.00 Oppmøte Institutt for vann- og miljøteknikk, S. P Andersens vei 5.

Demonstrasjoner med modeller fra Gaula, Eggafoss, Follsjø, Skred i magasin.

Enkel servering i lab’en.

15. november kl 09.00 - 16:00, Scandic Lerkendal kursrom:

 Påmelding: gog@nve.no

Deltakere dekker selv reiseutgifter og hotell. Det er reservert rom på Scandic Lerkendal med frokost for 990 kr, oppgi NNCOLD som referanse. NNCOLD dekker mat i labben, lunsjkostander, lokaleutgifter og øvrige kursutgifter.