Bulletiner på høring

I forbindelse med ICOLDs årsmøte i Wien er det sendt ut to bulletiner på høring til de nasjonale komiteene.

BLOCKAGE OF SPILLWAYS AND OUTLET WORKS er utarbeidet som et samarbeid mellom utvalgte medlemmer fra Committee on Hydraulics for Dams og Committee on Flood Evaluation and Dam Safety. Bulletinen omhandler temaet tilstopping. Den presenterer forskjellige typer drivgods/sedimenter, samt hvor og i hvilken sammenheng de kan medføre problemer. Dette diskuteres og forslag til løsninger blir gitt. Bulletinen refererer til en rekke interessante eksempler (case studies) og både modellforsøk, faktiske hendelser og eksisterende konstruksjoner blir presentert.

ROLLER -COMPACTED CONCRETE DAMS er utarbeidet av Comimittee on Concrete dams. Bulletinen er en oppdatering av ICOLDs Bulletin 126 fra 2003 som omhandler samme tema. Den presenterer utviklingen som har vært innen feltet de siste 15 år og omhandler tema som planlegging, dimensjonering, konstruksjon og drift av RCC dammer.

Dersom noen ønsker å lese igjennom bulletinene og eventuelt komme med merknader, ta kontakt med vår sekretær Goranka Grzanic (gog@nve.no). Frist for innsending av kommentarer er 31. mai 2018.